Medailonky autorů on-line!

Post date: May 28, 2014 1:41:28 PM

Jak asi víte, od Vějíře 2013 jsme přestali ve sborníku otiskovat medailonky autorů. V plánu bylo je zprovoznit on-line, kde by byly snadněji aktualizovatelné. Bylo to ale trošku komplikovanější, a tak trochu s ročním zpožděním je teď můžeme presentovat na těchto stránkách!

Pokud jste autory, a chtěli byste nějaké údaje aktualizovat, doplnit, či nahlásit chyby (ať už překlepy či chybné/chybějící prolinkování), neváhejte a napište nám. Nejlépe na e-mail: vejir@kobuta.cz, v předmětu uveďte heslo „medailonek“.