Obálka Vějíře

Obálka Vějíře – požadavky na návrhy:

1. Stačí skica, ale měl by být jasný obsah/motiv obálky.

2. Návrh musí naznačit základní barevné schéma obálky.

3. Na přední straně obálky musí být vějíř. V jaké podobě necháváme na Vás.

K dispozici je šablona s umístěnými logy, letopočty a dalšími stálými prvky, které se nemění. Barevnost loga Vějíře, letopočtu, vějířků na hřbetu a loga Kobuty se  přizpůsobuje barevnému schématu obálky.

Šablonu najdete v příloze ke stažení.

Uzávěrka pro návrhy je 15. 1. 2023.

Autor ilustrace souhlasí s publikací ve sborníku (jak v papírové, tak elektronické verzi) a použití svého díla na propagaci sborníku.

Autor ilustrace rovněž potvrzuje, že jeho příspěvek nenarušuje autorská ani jiná práva třetí osoby.

Redakce si vyhrazuje právo provést grafické úpravy nezbytné k předtiskové přípravě.
296
ą
Daniel Řezníček,
10. 12. 2022 13:10
Comments